Pytali, jak to zrobiliśmy

Jedenastoosobowa grupa Ukraińców gościła w miniony wtorek w Polkowicach. Celem wizyty było poznanie organizacji gospodarki odpadami na przykładzie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Delegację tworzyli samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych praktycznie z całej Ukrainy. Byli wśród nich mieszkańcy obwodu iwanofrankowskiego, kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego, zaporoskiego i połtawskiego. Do Polski przyjechali, by zobaczyć, jak samorządy – również poprzez współpracę i dialog obywatelski – mogą przyczynić się do poprawy jakości usług publicznych. Wizyta odbywa się w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Wsparcia, dodajmy, polegającego m.in na pomocy w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, świadczeniu pomocy w zwalczaniu korupcji i przestępczości gospodarczej, a także na regularnych dwustronnych konsultacjach.   – To pierwsza wizyta tej grupy w Polsce – powiedziała nam Paulina Truszko z Ośrodka Współpracy Europejskiej. – Wcześniej gościliśmy tzw. osoby kluczowe: przedstawicieli ministerstw, a rozmowy dotyczyły generalnie reform systemowych. Ukraina jest w przededniu kolejnych zmian: powstania jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin. Toteż nasi […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST