ZGZM obniża stawki dla firm i instytucji

Zarząd ZGZM zarekomendował Zgromadzeniu zmniejszenie stawek za pojemniki na odpady. Przyczyna? Nieruchomości niezamieszkanych na naszym terenie jest więcej, niż wynikało z szacunków, wyższe są też wpływy z tytułu opłat. Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu, 22 czerwca. Jeśli przyjęta przez członków Zgromadzenia uchwała wejdzie w życie, to właściciele nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM będą płacić za pojemnik 7 m3 nie 1341 a 789 zł. Obniżki dotyczą, oczywiście, stawek na wszystkie dozwolone do użytkowania pojemniki, proporcjonalnie do ich wielkości. Dlaczego Związek obniża stawki? Okazało się, że firm, przedsiębiorstw i instytucji w systemie jest więcej, niż szacowano. – Gdy w ubiegłym roku włączaliśmy nieruchomości niezamieszane do naszego systemu odpadowego, zapewniałem przedstawicieli firm i instytucji, że nasze przepisy doprecyzujemy, gdy będziemy dysponować bardziej konkretnymi liczbami, jeśli chodzi o ilość tych nieruchomości i ilość powstających w nich odpadów – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Bazowaliśmy na dostępnych informacjach z […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST