Harmonogram po nowemu

Od 1 lutego obowiązuje nowy harmonogram odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych. Generalna zasada jest ta sama: odpady wywożone są co dwa tygodnie – w parzyste i nieparzyste tygodnie roku. W harmonogramie poszczególnym dniom odpowiadają odpowiednie symbole, np. PA, WA, ŚB itd. Jeśli w danym tygodniu przypada święto/dzień wolny od pracy, firma wywozowa podała termin zastępczy (w zestawieniu poniżej zaznaczony na kolor czerwony). Nieparzyste tygodnie Poniedziałki (PA): 4.01, 18.01, 1.02, 15.02, 29.02, 14.03, 26.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 20,06, 4.07, 18.07, 1.08, 13.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12. Wtorki (WA) – 5.01, 19.01, 2.02, 16.02, 1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06, 5.07, 19.07, 2.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12 Środy (ŚA) – 6.01, 20.01, 3.02, 17.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04,11.05, 25.05, 8.06, 22.06, 6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, […]

Czytaj więcej...More Tag

Więcej pojemników, mniej boksów

Prace nad rozbudową i polepszeniem systemu gospodarowania odpadami na terenie ZGZM nie ustają. Obok najważniejszej inwestycji, jaką jest budowa Centralnego PSZOK-u, trwają mniejsze, choć dla mieszkańców równie ważne, przedsięwzięcia. W najbliższym czasie Związek m.in. kupi pojemniki do segregacji odpadów, by powiększyć już istniejące Osiedlowe Punkty albo wyposażyć nowo budowane PSZOK-i. Przy ul. Skalników w Polkowicach pojawią się cztery półpodziemne pojemniki na szkło, papier i plastik z metalem zastąpią stojące obecnie kontenery. Realizacji doczekają się także prośby polkowiczan, którzy nie chcą oglądać na swoim podwórku bałaganu w boksach śmietnikowych. Na Hubala i Legnickiej gmina boksy wyburzy lub zagospodaruje w inny sposób, a Związek wybuduje podziemne Punkty. ZGZM wkrótce rozstrzygnie także przetarg na usługi, związane z utrzymaniem czystości i higieny w Osiedlowych PSZOK-ach, czyli na mycie i dokonanie odcieków pojemników.

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST