Nowa stawka już obowiązuje

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. na terenie naszych ośmiu związkowych gmin obowiązują nowe stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie muszą z powodu tej zmiany składać nowej deklaracji w Biurze ZGZM. Osoby które opłatę śmieciową uiszczają w ramach tzw. zlecenia stałego w swoim banku, powinny natomiast pamiętać, by poinformować bank o zmianie stawki. Unikną w ten sposób niedopłaty, wynikającej z różnicy między nową a „starą” opłatą. Od 1.01.2016 r. miesięczna opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 17,50 – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 35,00 zł – dla gospodarstw wieloosobowych.

Czytaj więcej...More Tag

Szykują się ważne zmiany w naszym systemie

Przejęcie nieruchomości niezamieszkanych i nowe stawki w opłatach – delegaci gmin na Zgromadzeniu ZGZM przyjęli uchwały, które będą obowiązywać od przyszłego roku. Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w miniony czwartek, a w porządku obrad znalazło się 13 uchwał, w większości związanych z funkcjonowaniem naszego systemu odpadowego. Decyzje dotyczyły zmian, które wejdą w życie w 2016 r. Najdłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty śmieciowej i wysokości stawek. Opłata będzie naliczana tak jak dotychczas – od gospodarstwa domowego. Uznano, że ten sposób sprawdził się i jest dla mieszkańców korzystniejszy, o wiele bardziej niż gdyby naliczać opłatę od każdej osoby zamieszkującej w danej nieruchomości. Delegaci byli też zgodni co do tego, że należy zmienić stawki tzw. opłaty śmieciowej. A dokładniej – że wymusił je rynek, na którym działają firmy, które zajmują się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Koszty tych usług – w porównaniu z rokiem 2013, gdy nowy system ruszał […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST