Zmiana na stanowisku wiceprzewodniczącego

Wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba został nowym wiceprzewodniczącym Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Lesław Golba Zmianę na stanowisku zatwierdziło obradujące w miniony czwartek Zgromadzenie ZGZM. Zgodnie z decyzją władz Związku obowiązki zastępcy przewodniczącego zarządu mają pełnić kolejno – przez rok – szefowie wszystkich gmin członkowskich. Lesław Golba zajął miejsce, które przez ostatnie 12 miesięcy zajmował wójt Grębocic Roman Jabłoński. – To, co dla mnie było najważniejsze to to, że skupiliśmy się na modernizacji i uzupełnianiu naszego systemu gospodarki odpadami. Podjęliśmy decyzję o budowie lokalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czterech gminach, chcielibyśmy też iść w kierunku rozbudowy polkowickiej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- podsumował swoją pracę Roman Jabłoński. Wójt Jerzmanowej nowe obowiązki wiąże z kolejnym wyzwaniem: wprowadzeniem do systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych. – Będę jedną z tych osób, które będą decydować o tym ważnym zadaniu. Mam nadzieję, że powiedzie się tak jak przed laty zorganizowanie całego systemu odpadowego w naszych […]

Czytaj więcej...More Tag

O starym roku i nowym

Przewodniczący zarządu ZGZM Emilian Stańczyszyn gościł w polkowickiej telewizji. W rozmowie z red. Teresą Adamczyk mówił między innymi o tym, jakie zmiany szykują się w naszym systemie gospodarki odpadami oraz o tym, czy jest sposób na bałagan przy Osiedlowych PSZOK-ach. Pełny wywiad można znaleźć w okienku Nasze wideo.

Czytaj więcej...More Tag

Nowe władze Związku

Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn. Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci. Rozpoczęcie obrad przypadło burmistrzowi Chocianowa Franciszkowi Skibickiemu – jako najstarszemu spośród uczestników, on też prowadził posiedzenie do chwili, gdy w tajnym głosowaniu wybrano władze Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został Krzysztof Leszczyński, szef rady w Chocianowie, a wiceprzewodniczącym – Tadeusz Kuzara, szef rady gminy Grębocice. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Beata Kulikowska (przewodnicząca, delegat gminy Polkowice), Dorota Jewniewicz (członek, delegat gminy Pęcław) oraz Tadeusz Kozakowski (członek, delegat gminy Jerzmanowa). Członkami Zgromadzenia, oprócz wymienionych już osób, są: Norbert Piotrowski (gmina Chocianów), Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn i Edward Białek (gmina Gaworzyce),  […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST