Zielone i opony

30 kwietnia weszły w życie dwie „odpadowe” uchwały Zgromadzenia Związku. Pierwsza dotyczy zniesienia limitu dla mieszkańców na opony, przywożone do Centralnego PSZOK-u, druga – możliwości zamówienia większych pojemników na odpady zielone. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

Czytaj więcej...More Tag

Opony bez limitu

Dwie „śmieciowe” uchwały podjęło obradujące w miniony poniedziałek Zgromadzenie ZGZM. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK-u. Przyjęte przez członków Zgromadzenia uchwały były dostosowywały obowiązujące przepisy do sytuacji na rynku odpadowym. Tak niewątpliwie można określić zmianę, dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości – a konkretnie: odbioru zużytych opon samochodowych. – Na terenie kraju funkcjonują organizacje odzysku, które nieodpłatnie przyjmują każdą ilość takich opon i przerabiają je na tzw. paliwo alternatywne. Utrzymanie limitów w ilości dwóch opon rocznie w naszym prawie lokalnym uznaliśmy za bezzasadne – wyjaśniła zmianę dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Dagmara Dobroć-Śnioszek. Druga zmiana wychodzi naprzeciw prośbom właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na  terenie których powstaje stosunkowo dużo odpadów zielonych (np. z koszenia boisk). W nowej uchwale Zgromadzenia Związku rozszerzono w związku z tym katalog usług dodatkowych, umożliwiając gromadzenie odpadów zielonych również w pojemnikach większych niż 240-litrowe. Dla każdego rodzaju […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST