Przypomnienie

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 lub 17,50 zł – należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca. Terminowa wpłata uchroni mieszkańców od postępowań podatkowych, a w konsekwencji od egzekucji administracyjnej prowadzonej z mocy ustawy przez Urzędy Skarbowe.

Czytaj więcej...More Tag

Ważne decyzje Zgromadzenia

Opłata dla gospodarstw jednoosobowych będzie o połowę mniejsza – taką uchwałę intencyjną podjęli członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego podczas czwartkowego posiedzenia. Decyzję, która w efekcie przyniesie znaczne obniżenie opłaty „śmieciowej” osobom samotnym, umożliwiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowe przepisy weszły w życie 5 marca tego roku i zgodnie z nimi można już różnicować stawki opłat za odpady. Przypomnijmy, że takiego przyzwolenia w ustawie nie było, i to bez względu na metodę, jaką wybrano do naliczania stawek. Członkowie Zgromadzenia przyjęli jeszcze jedną, istotną dla mieszkańców z terenu Związku, uchwałę. Dotyczy ona wielkości pojemników na tzw. odpady zmieszane, które mogą stać przy domkach jednorodzinnych.  Regulamin ZGZM dopuszczał jedynie kubły o pojemności 120 litrów. Po zmianie będzie można korzystać również z pojemników 110 i 240-litrowych. Obie decyzje – o opłacie i pojemnikach – mają charakter intencyjny. W ślad za nimi teraz rozpoczną się prace nad przygotowaniem stosownych […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST