Pod okiem pani dyrektor

Dział gospodarki odpadami ma nowego szefa. Zmiana to skutek odejścia z firmy dotychczasowego dyrektora, Arkadiusza Blocha. Na stanowisku w ZGZM zastąpiła go Dagmara Dobroć – Śnioszek, która od 10 grudnia pełni obowiązki dyrektora działu. – Pani Dagmara jest związana z naszą firmą od dziewięciu lat, pełniła w tym czasie różne funkcje, a w każdej sprawdziła się jako sumienny i merytoryczny pracownik. Od początku też uczestniczy w tworzeniu naszego systemu gospodarki odpadami, zna więc system od podszewki – uzasadnił nominację przewodniczący Związku Emilian Stańczyszyn. Można powiedzieć, że przez ręce Dagmary Dobroć-Śnioszek przechodziły wszystkie, prowadzone przez Związek inwestycje. Oczkiem w głowie nowej dyrektor jest Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. – Jesteśmy w trakcie odbiorów końcowych, niebawem będziemy wybierać firmę do obsługi Punktu – poinformowała, dodając: – W naszych działaniach teraz skupimy się na segregacji i przetwarzaniu odpadów oraz dalszym poszerzaniu wiedzy mieszkańców w tym zakresie. Dział GO w Biurze Związku obecnie […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST