Nowe władze Związku

Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn. Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci. Rozpoczęcie obrad przypadło burmistrzowi Chocianowa Franciszkowi Skibickiemu – jako najstarszemu spośród uczestników, on też prowadził posiedzenie do chwili, gdy w tajnym głosowaniu wybrano władze Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został Krzysztof Leszczyński, szef rady w Chocianowie, a wiceprzewodniczącym – Tadeusz Kuzara, szef rady gminy Grębocice. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Beata Kulikowska (przewodnicząca, delegat gminy Polkowice), Dorota Jewniewicz (członek, delegat gminy Pęcław) oraz Tadeusz Kozakowski (członek, delegat gminy Jerzmanowa). Członkami Zgromadzenia, oprócz wymienionych już osób, są: Norbert Piotrowski (gmina Chocianów), Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn i Edward Białek (gmina Gaworzyce),  […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST