Związek w Klastrze

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego został członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Decyzję przyjęciu naszego Związku Rada Klastra podjęła 17 września. W poczet członków tego dnia przyjęto również następujące firmy i instytucje: K&K Recykling System z Brzeska, TOM Elektrorecykling ze Szczecina, Stratego Sp. z o.o. z Warszawy, Evoltaic Sp. z o.o. z Kielc i  WKK Recykling Sp. z o.o. z Kraśnika. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu to oddolna inicjatywa firm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowych, związanych z branżą odpadową (zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów). Działalność Klastra ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę informacji. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra. Do kompetencji Klastra należy: Stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych, w tym w szczególności tzw. „surowców miejskich”  i ich przetwarzanie, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST