Kiedy wielkie gabaryty?

Jest już gotowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka rozpocznie się na terenie miasta i gminy Przemków, w marcu Gratowóz przyjedzie również do miejscowości gminy Radwanice i Jerzmanowa. W kwietniu odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach będą mogli oddać mieszkańcy gmin Gaworzyce, Polkowice (z wyłączeniem miasta), Pęcławia, Grębocic i Chocianowa. Polkowiczanie powinni się przygotować na 10 i 11 maja. Odpady wielkogabarytowe (ale nie opony, części samochodowe, odzież, gruz, odpady budowlane, zielone i zmieszane) należy we wskazanym dniu wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych gminach i miejscowościach znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Gratowóz (kliknij)

Czytaj więcej...More Tag

Gratowóz już ruszył!

Mobilny punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów rozpoczął pracę. W pierwszym dniu Gratowóz odwiedził siedem miejscowości w gminie Pęcław. Przypominamy, że Gratowóz będzie jeździł w soboty – zgodnie z harmonogramem, ustalonym na cały 2016 r. Pojazd pojawi się przy Osiedlowych PSZOK-ach, by odebrać przyniesione przez mieszkańców przedmioty. Już był w Turowie, Pęcławiu, Białołęce, Borkowie, Wojszynie, Golkowicach i Droglowicach. W każdym Punkcie zatrzymywał się na ok. 15 minut. Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM, odpady należało w podanym terminie i godzinie przynieść do Gratowozu. Faktycznie odwiedziło go tylko dwóch mieszkańców, ponieważ większości rzeczy mieszkańcy pozbyli się „po staremu”, czyli pozostawiając je przy PSZOK-ach. – Ale były one ładnie poukładane. Mieszkańcy pozostawili m.in. telewizory, wózki, krzesła, radio, mikser, lodówka, wiadra, chodzik, fotele, globus i… dużego misia, a więc rzeczywiście takie przedmioty, które pojazd mógł odebrać – relacjonowała, obecna podczas pierwszej zbiórki, dyrektor działu gospodarki odpadami Dagmara Dobroć-Śnioszek. […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST