Kiedy wielkie gabaryty?

Jest już gotowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka rozpocznie się na terenie miasta i gminy Przemków, w marcu Gratowóz przyjedzie również do miejscowości gminy Radwanice i Jerzmanowa. W kwietniu odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach będą mogli oddać mieszkańcy gmin Gaworzyce, Polkowice (z wyłączeniem miasta), Pęcławia, Grębocic i Chocianowa. Polkowiczanie powinni się przygotować na 10 i 11 maja. Odpady wielkogabarytowe (ale nie opony, części samochodowe, odzież, gruz, odpady budowlane, zielone i zmieszane) należy we wskazanym dniu wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych gminach i miejscowościach znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Gratowóz (kliknij)

Czytaj więcej...More Tag

Pralka jak auto

Od tego roku zepsuty toster czy młynek do kawy możemy oddać w dużym sklepie, nawet jeśli nie kupimy nowego. Zmianę przepisów w tym zakresie przyniosła nowa ustawa o odpadach elektrycznych i elektronicznych. Udogodnień dla posiadaczy zużytego sprzętu EE jest więcej, choć wiążą się również ze zmianą przyzwyczajeń. Nienadającej się do użytku pralki albo kuchenki nie będzie już można zostawić w skupie złomu. Prawo do przyjmowania takich przedmiotów – jako EE – mają tylko: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców, duże sklepy oraz – warunkowo – punkty serwisujące dany sprzęt. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągania przez Polskę minimalnych poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto, mają doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu. Nieco więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym „Eko Informatorze”, […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST