Cyfry i nakrętki

Matematyczną wiedzę można udowodnić nawet za pomocą akcesoriów z odpadów – pokazali  uczestnicy konkursu matematycznego, który niedawno odbył się w przedszkolu nr 2 w Polkowicach. W konkursie wzięły udział cztery 3-osobowe drużyny pięcio- i sześciolatków z trzech polkowickich placówek. Każdy zespół w tym samym czasie musiał uporać się z zadaniami, w których niepoślednią rolę odgrywały elementy ” z odzysku”, czyli z wysegregowanych odpadów. Należało, na przykład, ułożyć według wzoru ciągi z plastikowych nakrętek, lub rozdzielić odpady zgodnie z poleceniami  („obok kosza na papier połóż 2 zwoje papieru, a obok kosza na szkło połóż o 4 butelki szklane więcej niż było papieru”). Zarówno z liczeniem jak i z odróżnianiem surowców wtórnych dzieci dały sobie świetnie radę,  toteż jury miało nie lada problem (i mnóstwo punktów do podsumowania!) w ocenie poszczególnych zadań. Ostatecznie I miejsce przypadło drużynie z Przedszkola Miejskiego nr 3, miejsce drugie – drużynie z PM nr 6, miejsce trzecie […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST