Padł rekord odwiedzin!

Od kwietnia do końca czerwca w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odnotowano aż 2148 wjazdów. W letnim sezonie, który sprzyja pracom budowlanym, mieszkańcy najwięcej oddali gruzu. Na kolejnych miejscach w statystykach plasują się odpady wielkogabarytowe, gleba i kamienie, odpady biodegradowalne, drewno oraz opony. – Mieszkańcy najczęściej przyjeżdżają w poniedziałki i soboty, w godzinach popołudniowych – powiedzieli nam pracownicy Punktu. Jak usłyszeliśmy, nie jest rzadkością, że panie przywożą niepotrzebne przedmioty same, bez asysty mężczyzn. Dodajmy, że 4 lipca padł rekord dziennych wjazdów: było ich aż 64! Od lutego br. w Centralnym PSZOK odnotowano 3000 wjazdów mieszkańców z terenu gminy Polkowice, 170 – z gminy Grębocice, 150 – z gminy Chocianów, 90 – z gminy Jerzmanowa, 70 z gminy Radwanice, 15 – z Gaworzyc, 13 – z Przemkowa i 4 z gminy Pęcław.    

Czytaj więcej...More Tag

Centralny na święta

W Wielką Sobotę Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej będzie nieczynny. W Wielki Czwartek i Piątek Punkt pracuje w normalnych godzinach, tj. od 12.00 do 19.00, nieczynny będzie, oczywiście, w Poniedziałek Wielkanocny 28 marca.

Czytaj więcej...More Tag

Pytali, jak to zrobiliśmy

Jedenastoosobowa grupa Ukraińców gościła w miniony wtorek w Polkowicach. Celem wizyty było poznanie organizacji gospodarki odpadami na przykładzie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Delegację tworzyli samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych praktycznie z całej Ukrainy. Byli wśród nich mieszkańcy obwodu iwanofrankowskiego, kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego, zaporoskiego i połtawskiego. Do Polski przyjechali, by zobaczyć, jak samorządy – również poprzez współpracę i dialog obywatelski – mogą przyczynić się do poprawy jakości usług publicznych. Wizyta odbywa się w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Wsparcia, dodajmy, polegającego m.in na pomocy w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, świadczeniu pomocy w zwalczaniu korupcji i przestępczości gospodarczej, a także na regularnych dwustronnych konsultacjach.   – To pierwsza wizyta tej grupy w Polsce – powiedziała nam Paulina Truszko z Ośrodka Współpracy Europejskiej. – Wcześniej gościliśmy tzw. osoby kluczowe: przedstawicieli ministerstw, a rozmowy dotyczyły generalnie reform systemowych. Ukraina jest w przededniu kolejnych zmian: powstania jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin. Toteż nasi […]

Czytaj więcej...More Tag

Obejrzeli, ocenili

W środę 17 czerwca gościliśmy uczestników V Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku, która odbywała się we Wrocławiu. Blisko 20-osobowa grupa odwiedziła Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a wcześniej z zainteresowaniem przyglądała się opróżnianiu podziemnego pojemnika w jednym z Osiedlowych PSZOK-ów w Polkowicach. Specjalistów z branży odpadowej interesowały koszty budowy całego systemu, poziomy osiąganego w ZGZM recyklingu i prowadzona kampania informacyjna. Nasi goście byli pod wrażeniem czasu, w którym udało się na terenie ośmiu gmin utworzyć tak spójny system i zakresu prac, jakie wykonano przed 1 lipca 2013 r. – Widać, co znaczy dobra współpraca – usłyszeliśmy w komentarzach.

Czytaj więcej...More Tag

Podziękowanie za aktywność

W Biurze Związku gościł dziś pan Józef Halko z Trzebcza. To właśnie jemu wręczyliśmy specjalny prezent za uczestnictwo w kampanii z okazji otwarcia Centralnego PSZOK-u. Kampania edukacyjno-informacyjna trwała od 1 do 10 kwietnia. Każdy, kto w tych dniach odwiedził Centralny PSZOK przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, otrzymał koszulkę i drobny upominek z logo ZGZM. Dodatkowym wyróżnieniem był tablet, który czekał na beneficjenta. Tą osobą, przypomnijmy, został mieszkaniec Trzebcza. – Pierwszy raz w życiu mi się trafiło, że dostałem za coś nagrodę – przyznał pan Józef. – Uważa, że Centralny PSZOK to dobra inwestycja: – Powinno gdzieś być takie miejsce, w którym można się pozbyć niepotrzebnych rzeczy. Na zdjęciu obok: Józef Halko odbiera prezent z rąk dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Dagmary Dobroć-Śnioszek.

Czytaj więcej...More Tag

Zapraszamy na Centralny!

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest już otwarty. Tu możemy bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które powstały w naszym gospodarstwie domowym. Centralny PSZOK mieści się przy ul. Działkowej w Polkowicach, w sąsiedztwie składowiska odpadów (za kopalnią Rudna Główna, w kierunku Tarnówka). Od 1 kwietnia mieszkańcy ośmiu związkowych gmin mogą w Punkcie oddać niepotrzebne i zużyte rzeczy. Przypomnijmy, że na budowę Centralnego PSZOK-u Związek podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z tą umową, inwestycja warta blisko 7 mln otrzymała dotację w wysokości ponad 4 mln zł. Centralny PSZOPK w Polkowicach miał być Punktem wzorcowym, funkcjonującym zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami. – Oddajemy w użytkowanie naprawdę piękny obiekt – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Nasi mieszkańcy będą mogli pozbyć się niepotrzebnych rzeczy w warunkach godnych 21. wieku. Przez trzy pierwsze miesiące obiektem będzie zarządzać Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. Od lipca zadanie przejmie firma wybrana w przetargu. […]

Czytaj więcej...More Tag

Psikus na otwarcie

Skoro mamy dziś prima aprilis, dowcipy nie powinny nas dziwić. Nie spodziewaliśmy się jednak aż takiego psikusa ze strony Aury. Wichura powaliła drzewa na napowietrzną linię energoelektryczną w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pierwsze godziny w dniu otwarcia Punktu upłynęły więc bez prądu. – Oczywiście, pomimo tej awarii, wszyscy mieszkańcy, którzy dziś odwiedzą Centralny PSZOK i zechcą oddać tu swoje odpady, zostaną przyjęci – zapewnia dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Dagmara Dobroć-Śnioszek, przypominając: – Dla każdego mamy też drobne prezenty na pamiątkę tych pierwszych odwiedzin.     Projekt pt. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 072 760,00 zł

Czytaj więcej...More Tag

Centralny po odbiorach

ZGZM oficjalnie przejął nowo wybudowany Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przy odbiorach końcowych obecni byli przedstawiciele inwestora zastępczego z firmy Inwestor z Głogowa, głównego wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Olsztyna, podwykonawców oraz inspektorzy budowlani. Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który współfinansował budowę, Centralny PSZOK przez pięć pierwszych lat ma być zarządzany przez zewnętrznego operatora. Na pierwsze trzy miesiące Zwiazek zlecił ten obowiązek Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, później zarządca zostanie wybrany w drodze przetargu. Centralny PSZOK mieści się przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, w sąsiedztwie składowiska odpadów. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać od 1 kwietnia br. W tej chwili trwają przygotowania do uruchomienia obiektu.

Czytaj więcej...More Tag

Gościliśmy "związkowców" z Piły

W minioną środę do Polkowic zawitała delegacja Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. – Chcieliśmy poznać wasz system gospodarowania odpadami i obejrzeć Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wyjaśnił cel wizyty przewodniczący zarządu PRGOK Zygmunt Jasiecki. Towarzyszyli mu zastępca Andrzej Gawłowski oraz kierownik działu gospodarki odpadami Małgorzata Sypuła. Pilski Związek Międzygminny skupia 14 gmin północnej Wielkopolski. Został założony przed trzema laty – właśnie z myślą o organizacji spójnego systemu śmieciowego i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przed nimi m.in. decyzja w sprawie budowy PSZOK-u, dlatego chcieli zobaczyć ten polkowicki. Duże wrażenie na naszych gościach zrobiły podziemne Osiedlowe PSZOK-i. Podczas spotkania z szefem ZGZM Emilianem Stańczyszynem rozmawiano m.in. o problemach, z jakimi borykają się samorządy po przejęciu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, o ostatnich zmianach w przepisach, unijnych wymaganiach, dotyczących poziomów recyklingu, a także o regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.      

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST