Osiedlowy PSZOK

Osiedlowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Osiedlowy PSZOK) – jest to miejsce, w którym gromadzone są osobno poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonuje 530 Osiedlowych PSZOK-ów oraz jeden Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Osiedlowe PSZOK-i prowadzone są przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Wysegregowane odpady – papier, szkło, plastik, metal i odpady wielomateriałowe – można do nich wrzucać przez 24 h na dobę.

Punkt zlokalizowany w dawnym boksie śmietnikowym
Przykład naziemnego Osiedlowego PSZOK-u
Na terenie Związku postawiono ponad 100 PSZOK-ów półpodziemnych
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST