ORGANY ZWIĄZKU

Zarząd Związku

Przewodniczący: Małgorzata Frąckowiak

Wiceprzewodniczący: Jacek Szwagrzyk

Członkowie

  • Roman Jabłoński
  • Artur Jurkowski
  • Paweł Piwko
  • Łukasz Puźniecki
  • Lesław Golba
  • Jerzy Szczupak

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Zdzisław Synowiec
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia:  Ewa Flak

Komisja Rewizyjna

Dominika Szkudło – Przewodniczący

Tadeusz Kuzara – Z-ca Przewodniczącego

Wojciech Marciniak – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Matuszak – Przewodniczący

Czesław Dziatkiewicz – członek

Tadeusz Kozakowski – członek

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Chocianów:
1. Piotr Wandycz
2. Janusz Ślipko

Gmina Gaworzyce:
3. Jacek Szwagrzyk

Gmina Grębocice:
4. Roman Jabłoński
5. Tadeusz Kuzara

Gmina Jerzmanowa:
6. Lesław Golba
7. Tadeusz Kozakowski

Gmina Pęcław:
8. Artur Jurkowski

Gmina Polkowice:
9. Łukasz Puźniecki
10. Zdzisław Synowiec
11. Czesław Dziatkiweicz
12. Wojciech Marciniak
13. Piotr Ożóg
14. Sławomir Tarnowski
15. Wiesław Wabik

Gmina Przemków:
16. Jerzy Szczupak
17. Janusz Matuszak

Gmina Radwanice:
18. Ewa Flak
19. Dominika Szkudło

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST