Akcyjna zbiórka odpadów tzw. "wystawka"

Pozostałe Harmonogramy

bi_i_zamieszkale
Nieruchomości zamieszkane

Ważne!

W ramach akcyjnej zbiórki odpadów tzw. „wystawki”w miejscach wskazanych, nie można pozostawiać: opon, odpadów rozbiórkowych i budowlanych. Te należy dostarczyć do Centralnego PSZOK-u we własnym zakresie, lub – w przypadku odpadów budowlanych – zamówić odbiór w ramach usługi dodatkowej.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST