Biuro Związku przechodzi w tryb pracy wewnętrznej

W związku z objęciem obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego czerwoną strefą oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Biuro ZGZM będzie działało w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu interesantów od dnia 19 października do odwołania. Mieszkańcu skontaktuj się z nami: Telefonicznie, pod numerem 76 831 21 61, 76 840 14 902 Drogą elektroniczną (biuro@zgzm.pl) Poprzez platformę ePUAP Za pośrednictwem korespondencji pocztowej W przedsionku budynku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu udostępnia się wzory druków oraz wniosków. Interesanci, którzy przybyli do Biura ZGZM w celu pozostawienia pisemnego wniosku, proszeni są o jego wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku (po lewej stronie). W przypadku zaistnienia konieczności osobistego pilnego załatwienia sprawy w Biurze Związku, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 76 8401490.

Czytaj więcej...More Tag

Jedenaste – nie przeciążaj!

Drodzy Mieszkańcy Informujemy, iż pojemniki 120 l i 240 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (BIO i zmieszanych) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840-1. Konstrukcja i wytrzymałość pojemnika musi być przystosowana do rozładunku mechanicznego, w tym przez specjalistyczne pojazdy z chwytakami grzebieniowymi. Powinny posiadać kółka umożliwiające sprawne przemieszczanie. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (nie mogą być uszkodzone, m.in. muszą posiadać nieuszkodzone, stabilne dno). Maksymalne obciążenie pojemników 120l to 50 kg, a 240l to 100kg. Nośność pojemników określona przez producenta jest widoczna na każdym pojemniku (prawy róg tuż przy klapie). Przeciążone pojemniki są narażone na uszkodzenia, niszczą się uchwyty zaczepowe i pękają korpusy. Zerwanie się przeładowanego pojemnika podczas opróżniania jest zagrożeniem dla pracowników odbierających opady i może być przyczyną wypadku przy pracy. Podstawa: Uchwała nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dn. 26.08.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin […]

Czytaj więcej...More Tag

Wprowadzamy żółte i czerwone kartki

Drodzy mieszkańcy! W sprawie prawidłowej segregacji odpadów BIO i zmieszanych wszyscy gramy do jednej bramki. Jak w każdym meczu mogą zdarzyć się potknięcia, dlatego postanowiliśmy wprowadzić żółte i czerwone kartki, aby zasygnalizować Państwu nieprawidłowości w segregacji. Kartka żółta dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO najczęstsze przewinienia: Bio odpady wyrzucane w workach umieszczanie mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu płynnych odpadów kuchennych (zlewki) Kartka czerwona dotyczy pojemników na odpady zmieszane najczęstsze przewinienia: wyrzucanie opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach), plastikowych i szklanych butelek wyrzucanie odpadów niebezpiecznych – w tym opakowań po farbach, świetlówek wyrzucanie odpadów poremontowych – gruz, elementy armatury sanitarnej, rury Kartki będą przyznawane przez pracowników odbierających odpady w przypadku stwierdzenia błędów w segregacji.Powtarzające się naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą skutkować wydaniem decyzji ustalającej opłatę za gospodarowanie opłatami w stawce podwyższonej (64 zł/osoba lub 188zł/gospodarstwo domowe). Jeśli nie są Państwo pewni jakie odpady umieszczać w pojemnikach […]

Czytaj więcej...More Tag

Działajmy razem ekologicznie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją pt. „Działajmy razem ekologicznie”. Gazeta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie naszego Biura oraz będzie dystrybuowana w gminach członkowskich. Dodatkowo udostępniamy wersję elektroniczną ://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/Działajmy-razem-ekologicznie.pdf

Czytaj więcej...More Tag

Czy złożyłeś już deklarację ?

Wciąż czekamy na deklaracje. Można je złożyć w następujący sposób :➡️osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,➡️przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.➡️elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem //www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 30 31 32
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST