załatw sprawę

Płatności

Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.45.10
Opłata za gospodarowanie odpadami​
Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.51.52
Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.57.59
Wynajem kontenera na gruz i odpady zielone
Zrzut ekranu 2018-03-30 o 12.00.36
Brak odbioru

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.10.2019 r.

Rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

  • Dzierżawa pojemnika na odpady zmieszane:
  • zabudowa jednorodzinna: poj. 0,12 m3 – 1,50 zł  miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 0,24 m3– 3,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik,
  • zabudowa wielolokalowa: poj. 1,1 m3– 10 zł miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 5 m3 – 99,00 zł za każdy pojemnik,
  • Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – każdorazowo za poj. do 1 m3 – 216,00 zł i 540,00 zł za poj. 7 m3
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.  Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
  • Podstawienie i odbiór pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 m3 – 270, 00 zł za każdy pojemnik, 7 m3 – 702,00 zł za pojemnik.
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.  Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
  • Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów zielonych – każdorazowo 54,00 zł za poj. 0,24 m3 za poj. 1,1 m3– 270,00 zł
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, natomiast odebrnie nastąpi w terminie odbioru bioodpadów wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów,
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST