Ogłaszamy konkurs!

„Szkolny kącik odpadowy” – taką nazwę nosi najnowszy konkurs ZGZM, skierowany do społeczności szkół podstawowych z terenu ośmiu związkowych gmin. Chcielibyśmy zobaczyć, jak uczniowie wyobrażają sobie ideę segregacji i recyklingu odpadów i w jaki sposób  zachęcają do dzielenia odpadów inne osoby w swoim otoczeniu: kolegów i koleżanki, nauczycieli, rodziców. Kącik może zawierać elementy przestrzenne, może powstać przy użyciu dowolnej techniki plastycznej lub też… komputerowej. I – zgodnie z Regulaminem, który umieszczamy poniżej – ma być dziełem grupowym, czyli wykonanym samodzielnie przez co najmniej trzech uczniów. Konkurs wygra szkoła, w której jury dostrzeże kącik najciekawszy pod względem treści i wykonania. Nagrody czekają na laureatów trzech miejsc, nauczycieli-opiekunów oraz uczniów- autorów kącika. Aby wziąć udział w naszym konkursie należy nie tylko przygotować pomysł, wymyślić nazwę i wykonać kącik odpadowy, ale także należy wypełnić i do 10 grudnia br. nadesłać do Biura ZGZM Kartę zgloszenia. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie, który umieszczamy […]

Czytaj więcej...More Tag

Odbiorą w sobotę

W związku z przypadającym w najbliższy piątek świętem państwowym, odpady z nieruchomości zostaną odebrane 12 listopada. Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów dotyczy tych nieruchomości, do których, zgodnie z grafikiem, śmieciarka przyjeżdża w piątki, w nieparzyste tygodnie roku. Tym razem – zamiast w Święto Niepodległości – przyjedzie w sobotę, 12 listopada. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami przed posesje.

Czytaj więcej...More Tag

Obrady z sejmowym akcentem

W minioną środę obradowało Zgromadzenie ZGZM. Gościem delegatów był poseł Krzysztof Kubów. Lubiński parlamentarzysta, choćby z racji  miejsca zamieszkania, Polkowice odwiedzał już nie raz – jednak po raz pierwszy przyglądał się rozwiązaniom  w gospodarce odpadami komunalnymi. – Z cała odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ale też powiat polkowicki, to w skali kraju coś niespotykanego. Tylko pogratulować tak sprawnego zarządzania – stwierdził poseł po krótkiej wycieczce po okolicy. Krzysztof Kubów jest jedynym parlamentarzystą z Dolnego Śląska, zasiadającym w sejmowej komisji  ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a od niedawna jest również członkiem podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Oglądając Osiedlowe PSZOK-i już zastanawiał się, czy by tej podkomisji nie przywieźć właśnie do Polkowic. Zadeklarował też wolę współpracy ze Związkiem Gmin. – Chcemy razem „podziałać”, żeby pójść krok do przodu – potwierdził Krzysztof Kubów. – Są nowe wytyczne ministra co do kwestii związanych z recyklingiem bioodpadów, będziemy więc pracować […]

Czytaj więcej...More Tag

Tyle zebraliśmy

2105,56 ton odpadów posegregowanych i ponad 9178 ton zmieszanych – tyle zebraliśmy łącznie odkąd nieruchomości niezamieszkane weszły w skład naszego systemu gospodarki odpadami. Dane dotyczą okresu od lutego do końca czerwca br. W tym pierwszym miesiącu firma wywiozła 1245,27 ton śmieci zmieszanych i 297 ton posegregowanych, a w ostatnim już 1389,32 t zmieszanych i 326,90 t segregowanych. Wśród oddzielonych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa odpadów było 374,39 ton papieru, 773,99 ton opakowań ze szkła i tektury oraz 957,18 pozostałych opakowań, głównie z tworzywa sztucznego. Przypomnijmy, że wyselekcjonowane odpady trafiły do dalszej przeróbki – po to, by w efekcie z odpadów mogły powstać nowe produkty do dalszego użytku.

Czytaj więcej...More Tag

W święto – bez odbioru

13 sierpnia – to dzień, w którym konsorcjum przyjedzie po odpady w zamian za wolny od pracy poniedziałek, 15.08. Firma wywozowa wyznaczyła taki termin dla nieruchomości, z których odbiera odpady w poniedziałki  w nieparzystych tygodniach roku a którym termin odbioru wypadnie wdniu podwójnego (państwowego i kościelnego) święta. Przypominamy mieszkańcom o konieczności wystawienia pojemników przed posesję.

Czytaj więcej...More Tag

Kurier wakacyjny

Lipcowy „Kurier Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” właśnie trafia do rąk Czytelników. Znajdziemy w nim doniesienia o ważnych wydarzeniach w regionie, informacje, związane z gospodarowaniem odpadami na naszym terenie i kilak relacji z wakacyjnych imprez. Cały numer zobacz tutaj.

Czytaj więcej...More Tag

Padł rekord odwiedzin!

Od kwietnia do końca czerwca w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odnotowano aż 2148 wjazdów. W letnim sezonie, który sprzyja pracom budowlanym, mieszkańcy najwięcej oddali gruzu. Na kolejnych miejscach w statystykach plasują się odpady wielkogabarytowe, gleba i kamienie, odpady biodegradowalne, drewno oraz opony. – Mieszkańcy najczęściej przyjeżdżają w poniedziałki i soboty, w godzinach popołudniowych – powiedzieli nam pracownicy Punktu. Jak usłyszeliśmy, nie jest rzadkością, że panie przywożą niepotrzebne przedmioty same, bez asysty mężczyzn. Dodajmy, że 4 lipca padł rekord dziennych wjazdów: było ich aż 64! Od lutego br. w Centralnym PSZOK odnotowano 3000 wjazdów mieszkańców z terenu gminy Polkowice, 170 – z gminy Grębocice, 150 – z gminy Chocianów, 90 – z gminy Jerzmanowa, 70 z gminy Radwanice, 15 – z Gaworzyc, 13 – z Przemkowa i 4 z gminy Pęcław.    

Czytaj więcej...More Tag

We wtorki dłużej, w piątki krócej

Już  najbliższy piątek 1 lipca Biuro ZGZM będzie czynne tylko do godz. 14.00. Interesanci zyskają natomiast w tygodniu jeden dzień, w którym będą mogli załatwić sprawy w Związku w godzinach popołudniowych – od lipca w każdy wtorek Biuro dla nich czynne od 7.30 do 17.00. W pozostałe dni tygodnia, czyli w poniedziałki, środy i czwartki Biuro będzie czynne jak dotychczas: w godz. 7.30-15.30.

Czytaj więcej...More Tag

ZGZM obniża stawki dla firm i instytucji

Zarząd ZGZM zarekomendował Zgromadzeniu zmniejszenie stawek za pojemniki na odpady. Przyczyna? Nieruchomości niezamieszkanych na naszym terenie jest więcej, niż wynikało z szacunków, wyższe są też wpływy z tytułu opłat. Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu, 22 czerwca. Jeśli przyjęta przez członków Zgromadzenia uchwała wejdzie w życie, to właściciele nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM będą płacić za pojemnik 7 m3 nie 1341 a 789 zł. Obniżki dotyczą, oczywiście, stawek na wszystkie dozwolone do użytkowania pojemniki, proporcjonalnie do ich wielkości. Dlaczego Związek obniża stawki? Okazało się, że firm, przedsiębiorstw i instytucji w systemie jest więcej, niż szacowano. – Gdy w ubiegłym roku włączaliśmy nieruchomości niezamieszane do naszego systemu odpadowego, zapewniałem przedstawicieli firm i instytucji, że nasze przepisy doprecyzujemy, gdy będziemy dysponować bardziej konkretnymi liczbami, jeśli chodzi o ilość tych nieruchomości i ilość powstających w nich odpadów – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Bazowaliśmy na dostępnych informacjach z […]

Czytaj więcej...More Tag

Absolutorium dla zarządu

Zgromadzenie Związku na wczorajszym posiedzeniu oceniło ubiegłoroczną pracę ZGZM. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przyjęto bez uwag i jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. Dochody ZGZM w 2015 r. wyniosły 10 mln 800 tys. 394 zł, czyli 99,84% zakładanej wielkości. Wydatki zaplanowano w kwocie ponad 10 mln, ale ostatecznie były niższe i wyniosły 9 mln 381 tys. 249 zł. Ostatecznie budżet Związku zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 1 mln 419 tys. zł. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła ponad 831 tys. 500 zł. W roku budżetowym Związek nie planował przychodów zwrotnych budżetu. Rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki zrealizowano w planowanej wysokości 321 tys. 170 zł. Na koniec 2015 r. zadłużenie Związku wynosiło nieco ponad 5 mln 640 tys. 839 zł. Przedłożone sprawozdanie finansowe wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 17 18 19
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST