Zastępczy odbiór odpadów w zamian za 25.12.2020

Szanowni Mieszkańcy! W związku ze świętem 25.12.2020 (piątek) ustanowione zostały dodatkowe terminy odbioru odpadów. W sobotę 19.12.2020 zostaną odebrane odpady BIO z miejscowości:Bieńków, Duża Wólka, Proszyce, Retków, Stara Rzeka, Świnino, Wilczyn, Bucze, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice, Proszówek, Szymocin i Żabice (Gmina Grębocice) odpady zmieszane z miejscowości:Jerzmanowa, Zofiówka i Gaiki (Gmina Jerzmanowa) Dalków, Gostyń, Grabik, Korytów, Koźlice, Kurów Wielki, Mieszków, Śrem, Wierzchowice, Witanowice (Gmina Gaworzyce) Gaworzyce, ulice: Bankowa, Dworcowa, Kasztanowa, Krótka, Lipowa, Mechaniczna i Szkolna W czwartek 24.12.2020 zostaną odebrane odpady zmieszane  z zabudowy wielorodzinnej: Polkowice, ulice: Makowa, Borówkowa, Słubicka, Żarska, Słowiańska, Dębowa Chocianów, ulice: Apteczna, Bohaterów WP, Bolka Świdnickiego, Dominalna, Głogowska, Kolejowa, Kolonialna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Pileckiego, Pl. Wolności, Ratuszowa, Sportowa, Wesoła, Wspólna, Zamkowa, Zaułek Fabryczny, Żeromskiego. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników przed posesję w dniu odbioru w godzinach 6:00-22:00.

Czytaj więcej...More Tag

Zmiana częstotliwości odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym

Od 1 grudnia 2020 roku, na mocy uchwały NR XV/70/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 5 listopada 2020 roku,  zmieni się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie jesienno-zimowym. Z zabudowy wielorodzinnej bioodpady będą odbierane raz na 2 tygodnie, natomiast z zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 tygodnie. Jak wynika z przeprowadzonych analiz w miesiącach od listopada do marca mieszkańcy ZGZM wytwarzają o ok 60% mniej odpadów biodegradowalnych w porównaniu do okresu kwiecień-październik. Frakcja BIO odbierana jest zazwyczaj odrębnym transportem. Oznacza to, że w okresie jesienno-zimowym śmieciarki robią kursy nie będąc wypełnione nawet w połowie. Jest to nieekonomiczne i nieekologiczne. Zmiana podyktowana jest więc zoptymalizowaniem kosztów utrzymania systemu. Bioodpady w workach nie będą odbierane Przypominamy, iż bioodpady, zgodnie z obowiązującym regulaminem, gromadzimy wyłącznie w pojemnikach. Ilość koszy na bio nie jest limitowana, więc możemy wyposażyć nieruchomość w taką ilość pojemników, jaką potrzebujemy.  Odpady w workach nie będą odbierane. W […]

Czytaj więcej...More Tag

Biuro Związku przechodzi w tryb pracy wewnętrznej

W związku z objęciem obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego czerwoną strefą oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Biuro ZGZM będzie działało w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu interesantów od dnia 19 października do odwołania. Mieszkańcu skontaktuj się z nami: Telefonicznie, pod numerem 76 831 21 61, 76 840 14 902 Drogą elektroniczną (biuro@zgzm.pl) Poprzez platformę ePUAP Za pośrednictwem korespondencji pocztowej W przedsionku budynku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu udostępnia się wzory druków oraz wniosków. Interesanci, którzy przybyli do Biura ZGZM w celu pozostawienia pisemnego wniosku, proszeni są o jego wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku (po lewej stronie). W przypadku zaistnienia konieczności osobistego pilnego załatwienia sprawy w Biurze Związku, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 76 8401490.

Czytaj więcej...More Tag

Jedenaste – nie przeciążaj!

Drodzy Mieszkańcy Informujemy, iż pojemniki 120 l i 240 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (BIO i zmieszanych) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840-1. Konstrukcja i wytrzymałość pojemnika musi być przystosowana do rozładunku mechanicznego, w tym przez specjalistyczne pojazdy z chwytakami grzebieniowymi. Powinny posiadać kółka umożliwiające sprawne przemieszczanie. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (nie mogą być uszkodzone, m.in. muszą posiadać nieuszkodzone, stabilne dno). Maksymalne obciążenie pojemników 120l to 50 kg, a 240l to 100kg. Nośność pojemników określona przez producenta jest widoczna na każdym pojemniku (prawy róg tuż przy klapie). Przeciążone pojemniki są narażone na uszkodzenia, niszczą się uchwyty zaczepowe i pękają korpusy. Zerwanie się przeładowanego pojemnika podczas opróżniania jest zagrożeniem dla pracowników odbierających opady i może być przyczyną wypadku przy pracy. Podstawa: Uchwała nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dn. 26.08.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin […]

Czytaj więcej...More Tag

Wprowadzamy żółte i czerwone kartki

Drodzy mieszkańcy! W sprawie prawidłowej segregacji odpadów BIO i zmieszanych wszyscy gramy do jednej bramki. Jak w każdym meczu mogą zdarzyć się potknięcia, dlatego postanowiliśmy wprowadzić żółte i czerwone kartki, aby zasygnalizować Państwu nieprawidłowości w segregacji. Kartka żółta dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO najczęstsze przewinienia: Bio odpady wyrzucane w workach umieszczanie mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu płynnych odpadów kuchennych (zlewki) Kartka czerwona dotyczy pojemników na odpady zmieszane najczęstsze przewinienia: wyrzucanie opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach), plastikowych i szklanych butelek wyrzucanie odpadów niebezpiecznych – w tym opakowań po farbach, świetlówek wyrzucanie odpadów poremontowych – gruz, elementy armatury sanitarnej, rury Kartki będą przyznawane przez pracowników odbierających odpady w przypadku stwierdzenia błędów w segregacji.Powtarzające się naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą skutkować wydaniem decyzji ustalającej opłatę za gospodarowanie opłatami w stawce podwyższonej (64 zł/osoba lub 188zł/gospodarstwo domowe). Jeśli nie są Państwo pewni jakie odpady umieszczać w pojemnikach […]

Czytaj więcej...More Tag

Wesołego Alleluja

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei, miłości.Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja! Życzą  Przewodniczący Zarządu Emilian Stańczyszyn Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Leszczyński  

Czytaj więcej...More Tag

Książeczki opłat 2018r.

 Informujemy, że są już dostępne nowe książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z decyzją zarządu Związku w tym roku książeczki zostały przygotowane dla mieszkańców czterech gmin: Gaworzyc, Jerzmanowej, Pęcławia i Przemkowa. Książeczki zostały dostarczone do gmin i tam zostaną rozdysponowane.

Czytaj więcej...More Tag

Budżet na 2018 rok przyjęty

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w dniu 21 grudnia 2017r. uchwałę w sprawie budżetu Związku. Formułują go dwie kwoty: dochody 15 mln 949 tys.742 zł  oraz  17mln  561tys.  815 zł wydatki. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów. Osiągnięcie,  tak wysokich współczynników określonych przepisami prawa, wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie –ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe. Prognozuje się, że łączne dochody Związku na rok 2018 będą wyższe o 3.421.186 zł (27,30%) w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017. Wzrost dochodów wynika w szczególności z pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktów Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice. Założono, że […]

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 18 19 20
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST