Zmiana w Zgromadzeniu

Radna gminy Gaworzyce Danuta Pawliszyn została nowym członkiem Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W tej funkcji zastąpiła Radosława Hajduka. W skład gminnej delegacji wchodzą jeszcze wójt Jacek Szwagrzyk oraz przewodniczący rady Roman Urbaniak.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST