Zielone i opony

30 kwietnia weszły w życie dwie „odpadowe” uchwały Zgromadzenia Związku. Pierwsza dotyczy zniesienia limitu dla mieszkańców na opony, przywożone do Centralnego PSZOK-u, druga – możliwości zamówienia większych pojemników na odpady zielone.
Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST