Zastępczy zamyka bramę

Zast1Zastępczy Centralny PSZOK przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach będzie czynny tylko do końca marca. Od kwietnia odpady i niepotrzebne rzeczy mieszkańcy będą mogli oddać w nowo wybudowanym Centralnym PSZOK-u.
Przypomnijmy, że Zastępczy Punkt został uruchomiony 1 lipca 2013 r., gdy w życie wszedł nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Utworzenie miejsca, w którym każdy mieszkaniec mógłby oddać swoje odpady – a zwłaszcza te problemowe, niebezpieczne takie jak farby, kleje, gruz, żarówki – jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy lub, jak w naszym przypadku – związku międzygminnego.
ZGZM rozpoczął procedury, związane  z uzyskaniem dotacji na budowę Centralnego Punktu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tymczasem na dwa lata prowadzenie takiego Punktu, jako  Zastępczego Centralnego PSZOK-u powierzył Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. Mieścił się on w bazie PGM przy ul. Dąbrowskiego 2.
Zastępczy Punkt dość szybko zyskał „popularność” wśród polkowiczan. Ilość przywożonych lub przynoszonych przez mieszkańców przedmiotów rosła z każdym miesiącem. zast 3bStare meble, telewizory, lodówki, gruz budowlany i inne odpady z remontów – stało się wiadomym, że właśnie w tym miejscu można się ich pozbyć legalnie i bezpłatnie.
W ciągu pierwszego roku funkcjonowania do Zastępczego Centralnego PSZOK-u oddano m.in. 135,3 ton odpadów wielkogabarytowych, 102,9 ton betonu i gruzu budowlanego, ponad 97 ton gruzu ceglanego i odpadów ceramicznych oraz 93 tony innych odpadów z budowy, remontów i demontażu. Miejsce w Zastępczym znalazło ponad 60 ton odpadów ulegających biodegradacji i blisko 15 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza tym metale (3,7 t), leki (0,2 t), lampy (0,1 t), opony (4,7 t), farby, kleje, lepiszcze, żywice (1,2 t).
Od 1 kwietnia 2015 r. PGM będzie prowadzić nowo wybudowany Centralny PSZOK przy ul. Działkowej 1.
 
 

logotyp-07

Projekt pt. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 072 760,00 zł.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST