Zastępczy termin odbioru odpadów za dzień 6 stycznia 2021 r.

Odbiór odpadów za dzień 6 stycznia 2021 r. w miejscowościach wymienionych poniżej odbędzie się dnia 9 stycznia 2021 r.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST