Zastępczy odbiór odpadów

Odbiór odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji, za święto przypadające na 11.11.2019 r. zrealizujemy w dniu 09.11.2019 r.

✅ By usprawnić zbiórkę, uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników przed godziną 6:00. Odbiór będzie realizowany od 6:00 do 21:00. 🕘

Centralny PSZOK przy
ul. Działkowej 18 w Polkowicach w dniu 11.11.2019 r. będzie nieczynny.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST