Zasady obowiązujące na CPSZOK w czasie epidemii

 1. Apelujemy o ograniczenie korzystania z usług punktu.
 2. Dostarczane odpady winny być uprzednio posegregowane, w celu ograniczenia czasu przebywania na terenie CPSZOK.
 3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do zatrzymania się przed wagą w celu zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi.
 4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie ZGZM, poprzez przyłożenie go do szyby okienka.
 5. Na placu rozładunkowym dopuszcza się przebywanie maksymalnie 4 pojazdów.
 6. Konieczne jest  zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników spółki niemniejszej niż 2 m.
 7. Odpady należy wrzucać do kontenerów z zachowaniem bezpiecznych odstępów między pozbywającymi się odpadów, niemniejszych niż 2 m.
 8. Odpady należy wyrzucać pojedynczo, zabrania się opuszczania pojazdu przez większą ilość osób, wyjątek stanowi konieczność współuczestniczenia w wyrzuceniu odpadu w związku z jego wielkością lub ciężarem.
 9. Zaleca się używanie jednorazowych rękawiczek podczas pozbywania się odpadów.
 10. Przed wypełnieniem oświadczenia i podpisaniem  dowodu ważenia zaleca się zdezynfekowanie rąk przy użyciu udostępnionego środka.
 11. Dokumenty należy wrzucić do przygotowanej skrzynki.
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST