Wszystko o systemie GO

Wyd. spec. 06.13Ukazało się specjalne wydanie miesięcznika „Jedność”,  w którym można znaleźć najważniejsze informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie ZGZM.
Wewnątrz numeru – w Kalendarium – przypominamy działania, które Związek podejmował już od momentu wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Osobną cześć zajmuje raport z przygotowań przed 1 lipca 2013 r., kiedy to ruszy „rewolucja śmieciowa” wraz zz harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości jednorodzinnych we wszystkich gminach ZGZM.
W tym wydaniu specjalnym piszemy również o tym, jak prawidłowo segregować nasze śmieci i gdzie je wyrzucać.
Jedność – Wydanie specjalne pobierz TU

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST