Ważna zmiana w Statucie

Diety dla społecznych członków Zarządu oraz Zgromadzenia ZGZM znikną z treści Statutu Związku. Uchwałę w tej sprawie podjęło już Zgromadzenie i polkowicka Rada. Statut
Zgodnie z dotychczasowym Statutem ZGZM – wcześniej pozytywnie zweryfikowanym m.in. przez nadzór wojewody i MSWiA (dziś Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – członkowie organów Związku za swoją pracę otrzymywali diety. Według ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych, społecznym członkom zarządów oraz zgromadzeń związków międzygminnych takie wynagrodzenie nie powinno przysługiwać.
– Nie chcemy, żeby nasz Statut był niezgodny z aktualną linią orzeczniczą. Zgadzamy się w tej kwestii z uwagami wojewody – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Dlatego po otrzymaniu pisma z Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie przystąpiliśmy do wprowadzania zmian.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami do zmiany w treści Statutu Związku potrzebna jest zgoda rad wszystkich gmin członkowskich. A dokładniej – siedmiu gmin, bowiem radni polkowiccy stosowną uchwałę już podjęli. Burmistrzowie i wójtowie złożyli wojewodzie oficjalne oświadczenie, że takie same decyzje przedłożą pod głosowanie swoim radom do końca listopada.
 
 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST