Walka o PSZOK-i

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska domagał się zmiany naszego śmieciowego systemu. Nie miał racji – stwierdził sąd administracyjny. Spór z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska trwał od września ub.r. Nie zgadzając się z treścią wydanego po kontroli zarządzenia ZGZM skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 13 czerwca sąd przychylił się do argumentów Związku i uchylił zarządzenie WIOŚ w całości. Nie wszystkie gminy w Polsce zdążyły w ubiegłym roku uruchomić nowe systemy gospodarowania odpadami od 1 lipca. Wiele nie podjęło nawet stosownych uchwał lub nie rozstrzygnęło najważniejszych przetargów. ZGZM mógł pod tym względem służyć przykładem i właśnie tu wrocławski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we wrześniu ub.r. skierował swoich kontrolerów. Sprawdzano zgodność naszego systemu GO z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zarządzeniu pokontrolnym – dokumencie, który WIOŚ sporządza na koniec inspekcji – znalazły się polecenia, które całkowicie „przewróciłyby” obowiązujące już na terenie Związku zasady gospodarki odpadami. Polecenia, które […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST