Wielkie zabiorą

Wkrótce odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że niepotrzebne w domu przedmioty – o dużych lub nietypowych rozmiarach – należy we wskazanym terminie wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach. W każdym innym dniu (z wyjątkiem niedziel) odpady wielkogabarytowe można przywieźć i bezpłatnie oddać w Centralnym PSZOK-u. Oto harmonogram odbioru wystawek w poszczególnych gminach: Chocianów Gmina – 18 maja Chocianów Miasto – 19 maja Gaworzyce – 12 maja Grębocice – 14 maja Jerzmanowa – 13 maja Pęcław – 20 maja Polkowice gmina – 20 maja Polkowice miasto – 21 maja Przemków Miasto – 12 maja Przemków Gmina – 13 maja                                                                                                        Radwanice – 19 maja

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST