Ogłaszamy konkurs

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na „Ekologiczną ozdobę wielkanocną”. Konkurs jest adresowany do społeczności szkół podstawowych, a zadaniem uczestników jest wymyślenie i stworzenie ozdoby wielkanocnej przy użyciu jak największej ilości surowców wtórnych. Zamiast wyrzucać – wykorzystajcie plastikowe, metalowe i papierowe odpady do zbudowania ozdoby, która wprowadzi na szkolne korytarze atmosferę Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu, „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” powinna mieć co najmniej 100 cm wysokości i powinna być pracą zespołową. Grupę autorów mogą tworzyć uczniowie maksymalnie dwóch klas. Każda szkoła może zgłosić jedną pracę konkursową. Autorzy najpiękniejszych i najbardziej ekologicznych ozdób otrzymają zestawy firmowych upominków ZGZM, nagrody czekają również na zwycięskie szkoły: to ścienna zgniatarka do butelek – za zajęcie pierwszego miejsca oraz komplety 500 worków do segregacji odpadów – dla placówek, które zajmą trzy pierwsze miejsca. (Ilustracja: //zwiatremipodwiatr-ana.blogspot.com) REGULAMIN KONKURSU „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” I. Ogólne zasady konkursu. Organizatorem Konkursu „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” zwanego dalej Konkursem […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST