Nowe konsorcjum

Zakończyła się procedura, związana z przetargiem na wybór firmy, która na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne. Przetarg wygrało Konsorcjum Wykonawców, złożone ze spółki Remondis z Warszawy – lidera konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych van Gansewinkel z Legnicy. 15 października w siedzibie Związku podpisano umowę na wykonanie usługi. Konsorcjum przejmie obowiązki od 1 lutego 2016 r. Zgodnie z umową do jego zadań będzie należał odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu ZGZM, a także z nieruchomości niezamieszkanych. Konsorcjum zawiezie nasze odpady do odpowiednich zakładów, które zajmują się ich przetwarzaniem i będzie dbać o odpowiednie poziomy segregowanych frakcji. Będzie również zarządzać Centralnym PSZOK-iem w Polkowicach. Tam też utworzy nowe Biuro Obsługi Klientów. Do innych zadań firmy należy m.in. mycie, dezynfekcja i wypompowywanie odcieków z podziemnych pojemników na odpady zmieszane oraz prowadzenie „Gratowozu” – akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Związku. Wartość podpisanej umowy, która ma trwać […]

Czytaj więcej...More Tag

Mamy umowę na śmieci

W czwartek, 20 czerwca, w siedzibie ZGZM przewodniczący Związku Emilian Stańczyszyn podpisał z przedstawicielami firmy Van Gansewinkel z Legnicy oraz polkowickiego PGM umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na całym obszarze Związku. Przypomnijmy, że obie spółki wzięły udział przetargu jako konsorcjum. Każda wniosła swój sprzęt, pracowników i doświadczenie. Jak się okazało, dodatkowym atutem jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu, którą dysponuje PGM. – Mogę powiedzieć, ż,e nasze oczekiwania – kiedy jeszcze nie było ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dzisiaj znalazły potwierdzenie – stwierdził prezes PGM Tadeusz Żmigrodzki. – Kilka lat temu z niedowierzaniem przyjmowano to, co mówiłem: że nasze przedsiębiorstwo zamiast zmniejszać, trzeba rozwijać. Wygrany przetarg zapewni nam dostawę strumienia odpadów na nasz RIPOK, a już przygotowujemy kolejne działania. Zadowolenia ze współpracy nie krył też prezes Van Gansewinkel. – Rozwiązania, jakie przyjęto w ZGZM w zakresie zbiórki odpadów są dosyć nowe. Na początku […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST