Ważna zmiana dla spółdzielców

Od 1 marca 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wliczona do składników czynszu (opłaty z tytułu eksploatacji mieszkania). Nowe zasady postępowania w sprawie opłaty śmieciowej wynikają z ostatniej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), do której musimy dostosować również nasze przepisy. Zgodnie z tymi zmianami obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielorodzinnych będzie pełnić spółdzielnia mieszkaniowa, która obowiązana jest złożyć deklarację za wszystkie lokale mieszkalne (m.in. spółdzielczo-własnościowe, własnościowe, lokatorskie). Oznacza to, że opłatę śmieciową od wszystkich mieszkańców spółdzielni będzie pobierała spółdzielnia i przekazywała w łącznej kwocie na konto Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy do tej pory rozliczali się z opłaty za odpady indywidualnie, mają obowiązek złożyć tzw. deklarację „zerową”. Formularz deklaracji w formie elektronicznej znajduje się w zakładce deklaracje . Należy go wypełnić (zaznaczając w […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST