ZGZM obniża stawki dla firm i instytucji

Zarząd ZGZM zarekomendował Zgromadzeniu zmniejszenie stawek za pojemniki na odpady. Przyczyna? Nieruchomości niezamieszkanych na naszym terenie jest więcej, niż wynikało z szacunków, wyższe są też wpływy z tytułu opłat. Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu, 22 czerwca. Jeśli przyjęta przez członków Zgromadzenia uchwała wejdzie w życie, to właściciele nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM będą płacić za pojemnik 7 m3 nie 1341 a 789 zł. Obniżki dotyczą, oczywiście, stawek na wszystkie dozwolone do użytkowania pojemniki, proporcjonalnie do ich wielkości. Dlaczego Związek obniża stawki? Okazało się, że firm, przedsiębiorstw i instytucji w systemie jest więcej, niż szacowano. – Gdy w ubiegłym roku włączaliśmy nieruchomości niezamieszane do naszego systemu odpadowego, zapewniałem przedstawicieli firm i instytucji, że nasze przepisy doprecyzujemy, gdy będziemy dysponować bardziej konkretnymi liczbami, jeśli chodzi o ilość tych nieruchomości i ilość powstających w nich odpadów – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Bazowaliśmy na dostępnych informacjach z […]

Czytaj więcej...More Tag

Wnioski na pojemniki

Przypominamy, że do 15 kwietnia w biurze ZGZM można składać wnioski na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane. Teraz – także na 240-litrowe. Mieszkańcy – właściciele domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – mogą pojemniki wydzierżawić w ramach dodatkowej usługi. Dzięki decyzji, jaką podjęło Zgromadzenie Związku na ostatnim posiedzeniu, usługę tę rozszerzono również o kubeł wielkości 240 litrów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów. – Nasza oferta oczywiście nie oznacza, że wszyscy właściciele domków muszą wydzierżawić u nas pojemnik. ZGZM stwarza jedynie taką możliwość osobom, które nie chcą lub nie mogą kupić pojemnika we własnym zakresie – dodał dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch. Opłata za wyposażenie nieruchomości w […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST