Nowy rok – stara stawka

Wysokość opłaty za śmieci na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 r. nie zmieni się. Wciąż obowiązują dwie stawki: 14,50 zł – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 29 zł – dla pozostałych gospodarstw domowych. Od początku roku wielu mieszkańców dzwoni do Biura Związku z pytaniem, czy – i o ile – wzrosła opłata za śmieci. Zaniepokojonych uspokajamy: w 2015 r. żadnej zmiany w cenniku nie będzie. – Koszty i przychody naszego systemu gospodarowania odpadami bilansują się, a to znaczy, że póki co, możemy zachować dotychczasowe stawki – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. Warto dodać, że wiele gmin w Polsce po pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy śmieciowej musiało zweryfikować dotychczasowe opłaty. W wielu przypadkach okazało się, że przyjęte przez samorządy stawki były zbyt niskie w stosunku do kosztów, jakie poniesiono na gospodarkę odpadami, często też niewielka była różnica między opłatą za śmieci segregowane i niesegregowane. Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny […]

Czytaj więcej...More Tag

Jak zapłacimy za śmieci

Zgodnie z lokalnym prawem, pierwszą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiścić do 15 lipca 2013 r. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, który złożył deklarację, do 10 lipca otrzyma listownie numer indywidualnego konta bankowego, na które powinien wpłacać opłatę. Informujemy jednocześnie, że ZGZM nie będzie wystawiać faktur. Opłata za odpady jest formą podatku nie podlegającą fakturowaniu

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST