Nowa stawka już obowiązuje

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. na terenie naszych ośmiu związkowych gmin obowiązują nowe stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie muszą z powodu tej zmiany składać nowej deklaracji w Biurze ZGZM. Osoby które opłatę śmieciową uiszczają w ramach tzw. zlecenia stałego w swoim banku, powinny natomiast pamiętać, by poinformować bank o zmianie stawki. Unikną w ten sposób niedopłaty, wynikającej z różnicy między nową a „starą” opłatą. Od 1.01.2016 r. miesięczna opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 17,50 – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 35,00 zł – dla gospodarstw wieloosobowych.

Czytaj więcej...More Tag

Ważna zmiana dla spółdzielców

Od 1 marca 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wliczona do składników czynszu (opłaty z tytułu eksploatacji mieszkania). Nowe zasady postępowania w sprawie opłaty śmieciowej wynikają z ostatniej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), do której musimy dostosować również nasze przepisy. Zgodnie z tymi zmianami obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielorodzinnych będzie pełnić spółdzielnia mieszkaniowa, która obowiązana jest złożyć deklarację za wszystkie lokale mieszkalne (m.in. spółdzielczo-własnościowe, własnościowe, lokatorskie). Oznacza to, że opłatę śmieciową od wszystkich mieszkańców spółdzielni będzie pobierała spółdzielnia i przekazywała w łącznej kwocie na konto Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy do tej pory rozliczali się z opłaty za odpady indywidualnie, mają obowiązek złożyć tzw. deklarację „zerową”. Formularz deklaracji w formie elektronicznej znajduje się w zakładce deklaracje . Należy go wypełnić (zaznaczając w […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST