Zielone i opony

30 kwietnia weszły w życie dwie „odpadowe” uchwały Zgromadzenia Związku. Pierwsza dotyczy zniesienia limitu dla mieszkańców na opony, przywożone do Centralnego PSZOK-u, druga – możliwości zamówienia większych pojemników na odpady zielone. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST