Pod małą lupą

ZGZM sprawdza, jak wygląda segregacja odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami. Kontrole ruszyły w maju i obejmą 15 wybranych losowo jednostek sektora finansów publicznych. – Sprawdzamy, jak w danej firmie bądź instytucji wygląda miejsce gromadzenia odpadów, ile znajduje się pojemników na odpady, w jakim są stanie i jak są gromadzone, to znaczy – czy prowadzona jest segregacja odpadów czy też zbierane są nieselektywnie – poinformowała Dagmara Dobroć-Śnioszek dyrektor działu gospodarki odpadami. Dodajmy, że jest to pierwsza tego typu kontrola od czasu włączenia nieruchomości niezamieszkanych do systemu odpadowego na terenie ZGZM (czyli od lutego 2016 r.).

Czytaj więcej...More Tag

Szykują się ważne zmiany w naszym systemie

Przejęcie nieruchomości niezamieszkanych i nowe stawki w opłatach – delegaci gmin na Zgromadzeniu ZGZM przyjęli uchwały, które będą obowiązywać od przyszłego roku. Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w miniony czwartek, a w porządku obrad znalazło się 13 uchwał, w większości związanych z funkcjonowaniem naszego systemu odpadowego. Decyzje dotyczyły zmian, które wejdą w życie w 2016 r. Najdłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty śmieciowej i wysokości stawek. Opłata będzie naliczana tak jak dotychczas – od gospodarstwa domowego. Uznano, że ten sposób sprawdził się i jest dla mieszkańców korzystniejszy, o wiele bardziej niż gdyby naliczać opłatę od każdej osoby zamieszkującej w danej nieruchomości. Delegaci byli też zgodni co do tego, że należy zmienić stawki tzw. opłaty śmieciowej. A dokładniej – że wymusił je rynek, na którym działają firmy, które zajmują się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Koszty tych usług – w porównaniu z rokiem 2013, gdy nowy system ruszał […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST