Ogłaszamy konkurs

Wymyśl tytuł – przyślij zgłoszenie! Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na tytuł gazetki, poświęconej problematyce gospodarki odpadami. Będzie to czterostronicowa publikacja edukacyjno-informacyjna, wydawana od przyszłego roku w gazetowym formacie A3 – podobna do wkładki, która znajduje się w listopadowym wydaniu „Kuriera”. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gmin, wchodzących w skład ZGZM. Propozycję tytułu należy nadesłać na adres Biura Związku: ul. Mała 1, 59-100 Polkowice – z dopiskiem „Konkurs” lub pocztą elektroniczną na m.bozynska@zgzm.pl. Na konkursowy list czekamy do 15 grudnia. Zwycięzca – autor wybranego tytułu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł brutto. Szczegóły konkursu zapisano w regulaminie, który znajduje się poniżej.  

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST