Na placu budowy Centralnego

Niecałe dwa miesiące pozostało budowniczym Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do zakończenia robót. – Podpisując umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie tej inwestycji zobowiązaliśmy się, że będzie to obiekt wzorcowy w skali całego kraju – przypomniał szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – I myślę, że nie zawiedziemy. Oczywiście końcowy efekt zobaczymy wówczas, gdy nasz Centralny PSZOK zostanie odpowiednio wyposażony, gdy pojawią się urządzenia, maszyny i cały system informacyjny dla użytkowników. Dodajmy, że w NFOŚiGW Związek finalizuje w tej chwili umowę w sprawie finansowania również budowy Oddziału Centralnego PSZOK-u w Chocianowie. Dotacja ma wynieść ponad 2 mln zł.  

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST