Ponad 23 tys. ton w odpadach

W 2015 r. z terenu ZGZM – z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych – zebrano 23 503,3 tony różnego rodzaju odpadów. Dane pochodzą z najnowszej „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi”. Najwięcej, oczywiście, było w tej masie odpadów zmieszanych – ponad 17 tys. ton, z czego 9 888,2 t zebrano z obszarów miejskich, a 7 263,8 t na wsiach . Wśród frakcji wysegregowanych ilościowo wyróżniają się opakowania ze szkła (1278,2 t) i zmieszane odpady opakowaniowe (1417 t) oraz opakowania z papieru (646,1 t). Odpady zmieszane trafiły do regionalnych instalacji w Polkowicach i Głogowie, gdzie poddano je procesom przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego – wszystko po to, by zmniejszyć masę, która ostatecznie trafi na składowiska. W efekcie na składowiskach unieszkodliwiono 8 343,5 t odpadów zmieszanych i 526,7 t odpadów z czyszczenia ulic i placów. Co stało się z odpadami, które ulegają biodegradacji – a więc z makulaturą, tłuszczami jadalnymi, odpadami kuchennymi i […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST