PSZOK

Centralny PSZOK

W Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które powstały w gospodarstwie domowym.

Punkt od poniedziałku do piątku jest czynny w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00.

Osiedlowy PSZOK

Osiedlowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Osiedlowy PSZOK) – jest to miejsce, w którym gromadzone są osobno poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonuje 531 Osiedlowych PSZOK-ów.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST