Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Rozwiązanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie Gmin ZGZM

28 stycznia 2013, Administrator

ZGZM opracował koncepcję rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej wszystkich gmin wchodzących w skład Związku, wraz z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
W ramach projektu zostały złożone wnioski aplikacyjne o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjne dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa, na realizację następujących zadań:
– dla Gminy Chocianów – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parchów, Pogorzeliska, Jabłonów”,
– dla Gminy Przemków –zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoka, Wilkocin, Łąkociny, Jędrzychówek i Jakubowo,
-dla Gminy Radwanice – zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łagoszów Wielki i Dobromil”.

Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na realizację następujących zadań:
– dla Gminy Jerzmanowa – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka”,
– dla Gminy Polkowice – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej”.

W wyniku realizacji projektu zakwalifikowane do współfinansowania zostały 3 projekty na łączną kwotę 8 510 981, 10 zł

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar