Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

28 stycznia 2013, Administrator

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i małych miast, a obszarami wielkomiejskimi.

W ramach projektu w roku szkolnym 2009/2010 wsparciem objętych zostało ok. 5000 uczniów uczęszczających do wszystkich 19 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia w szkołach:

– dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:

nauki matematyczno-przyrodnicze – 17 szkół, 1172 uczniów

ICT – 16 szkół, 808 uczniów

język angielski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 12 szkół, 915 uczniów;

język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 5 szkół 340 uczniów;

język francuski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – 2 szkoły, 25 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

język polski (kl. IV-VI) – 19 szkół, 617 uczniów

matematyka (kl. IV-VI) – 19 szkół, 546 uczniów

kształcenie zintegrowane – 19 szkół, 370 uczniów

3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

zajęcia z logopedą – 18 szkół, 335 uczniów

zajęcia socjoterapeutyczne – 16 szkół, 390 uczniów

punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców- 19 szkół, wg potrzeb

W ramach projektu zostało zatrudnionych 166 nauczycieli i specjalistów. Zakupione zostały materiały piśmiennicze dla uczniów, papier do ksero, tonery dla szkół, książki, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów, zestawy podręczników dla nauczycieli, zestawy albumów, atlasów, słowników, plansze demonstracyjne, programy multimedialne do nauki języków obcych oraz mikroskopy cyfrowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 20.07.2009r. – 20.07.2010r. Koszty projektu „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” to ok. 2,7 mln zł, w 100% dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jako jeden z 18 zyskał akceptację Dolnośląskiego Województwa Urzędu Pracy w Wałbrzychu. O skali sukcesu świadczy fakt, że złożono 120 wniosków, a przyznana kwota dla szkół na terenie ZGZM to blisko 2,7 miliona złotych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

http://www.projekty.polkowice.eu/zgzmszkoly

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar