Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Projekt „Tropiciele odpadów”

28 stycznia 2013, Administrator

Realizacja projektu na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

ETAP I „Warsztaty Tropicieli Odpadów”

Warsztaty Tropicieli Odpadów Związek Gmin Zagłębia Miedziowego realizował od 18 września do 7 listopada 2007. W tym czasie 1 422 uczniów z terenu Gmin Związku Gmina Zagłębia uczestniczyło w 50 „zielonych lekcjach ekologicznych”, które miały za zadanie uczyć selektywnej zbiórki odpadów połączonej z poznawaniem pięknych i „dzikich” terenów o szczególnych walorach przyrodniczych. Ważnym elementem była piesza wędrówka ułatwiająca bezpośredni kontakt uczniów z naturą, która odbywała się pod czujnym okiem przewodnika – ekologa. Piesze wędrówki odbywały się na ternie nadleśnictw: Przemków, Chocianów, Szprotawa, gdzie uczestnicy „Warsztatów Tropicieli Odpadów” wraz z przewodnikiem – ekologiem poznawali piękno przyrody „Uroczyska Czarne Stawy” oraz „Wilkocińskich Wydm”. Dodatkową atrakcją „zielonych lekcji ekologicznych” była wizyta w Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o., która zajmuje się recyclingiem baterii i małogabarytowych akumulatorów oraz wizyta na Składowisku odpadów w Trzebczu lub Przemkowie. W „Warsztatach Tropicieli Odpadów” udział wzięło 28 szkół z terenu ZGZM w tym 18 z 19 funkcjonujących szkół podstawowych, 9 szkół gimnazjalnych (wszystkie gimnazja funkcjonujące na terenie ZGZM) i 1 szkoła średnia. Największą inicjatywę wykazały szkoły:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Przemkowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

Właściwa postawa przewodników ekologów w połączeniu z materiałami edukacyjnymi (przewodnik Warsztatów Tropicieli Odpadów, Certyfikat Tropiciela Odpadów) oraz zaangażowaniem ze strony nauczycieli spowodowały, że „zielone lekcje ekologiczne” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a piesze wędrówki ukazujące piękno natury Wilkocińskich Wydm i Uroczyska Czarne Stawy w połączeniu z wiedzą nabytą na Składowiskach odpadów i w Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o., z pewnością pozytywnie wpłynęły na osiągnięcie celu – nawyku segregowania odpadów wśród uczestników. „Zielone lekcje ekologiczne” uzyskały także wysokie i pozytywne oceny udzielane przez nauczycieli – opiekunów w wypełnianych ankietach. Najwyżej oceniony został program warsztatów, czyli przekazywane przez przewodników – ekologów w formie zabawy informacje związane z segregowaniem odpadów i z zagrożeniami z tym związanymi. Najczęściej pojawiającymi się zwrotem używanymi przez nauczycieli – opiekunów w ankiecie było stwierdzenie, że tego rodzaju nauka w formie zabawy i bezpośredniego obcowania z naturą z pewnością realizuje cel projektu, czyli kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

ETAP II „Tropiciele Odpadów Olejowych”

Etap II polegał na zlokalizowaniu punktu przyjmowania oleju odpadowego i wykonaniu szkicu sytuacyjnego ( mapy ) najbliższej okolicy. Z pewnością cel II etapu, polegający na kształtowaniu właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku odpowiedzialnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – olejami odpadowymi, został osiągnięty. W realizacji celu dużą inicjatywą i zaangażowaniem wykazali się koordynatorzy szkolni projektu. II Etap był realizowany w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w miesiącach wrzesień – grudzień 2007. Udział w nim wzięło 28 szkół z terenu ZGZM (tj. wszystkie funkcjonujące szkoły podstawowe i gimnazjalne), w tym 19 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych. Największe zaangażowanie w II etapie wykazała Szkoła Podstawowa w Chocianowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.
W finałowej ocenie Komisja konkursowa wylosowała prace następujących osób:

1. Agnieszka Musiał – Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
2. Patryk Musielak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
3. Tomasz Wójcik – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,
4. Jarosław Kiciliński – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,
5. Maciek Mielniczuk – Szkoła Podstawowa w Chocianowie,

ETAP III „Tropiciele Przybysza z Planety WEEE”

Etap III polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej (robota) przedstawiającego według własnych wyobrażeń „Przybysza z Planety WEEE”, stanowiący zagrożenie dla środowiska. Cel III etapu projektu, czyli kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z pewnością został osiągnięty. Świadczy o tym duże zainteresowanie, jakie towarzyszyło konkursowi ze strony szkół i koordynatorów szkolnych projektu. III Etap był realizowany w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w miesiącach wrzesień – grudzień 2007. W III etapie projektu uczestniczyło 28 szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (tj. wszystkie funkcjonujące szkoły podstawowe i gimnazjalne ), w tym 19 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych. Największe zaangażowanie w tworzeniu instalacji przestrzennych wykazało Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących szkół:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej,
2. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach,
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Przemkowie,
5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie.

„Tropiciele Odpadów” jako projekt ogólnopolski :

Pomysłodawcą oraz krajowym koordynatorem projektu był Związek Komunalny Wisłok z Rzeszowa. Projekt wartości 360 000 zł uzyskał akceptacje i pomoc finansowa NFOŚiGW w wysokości 250 000 zł. Realizacja projektu „Tropiciele Odpadów” opierała się o metodyczne rozwiązania i doświadczenia rzeszowskiego zespołu edukatorów ekologicznych Związku Komunalnego „Wisłok”, którzy od lat realizowali cykle edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w tym autorski projekt warsztatów ekologicznych „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. W 2003 roku oferta edukacyjna Związku została wzbogacona (przy współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych z Jedlicza) o zadania dotyczące zbiórki olejów odpadowych, a w 2005 roku o pionierski w Polsce projekt edukacji ekologicznej wokół zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pn. „Przybysz z planety WEEE” (współpraca z REMONDIS Electrorecycling i Organizacją Odzysku ElektroEko).

Dobre doświadczenia pozwoliły na przygotowanie przez Związek Komunalny „Wisłok” ogólnopolskiej oferty 300 „Warsztatów Tropicieli Odpadów” (jednodniowych zajęć plenerowych kształtujących nawyk segregacji odpadów poprzez gry, zabawy, ćwiczenia i obserwacje prowadzone na specjalnie opracowanych trasach) oraz dwóch kampanii informacyjno-edukacyjnych „Tropiciele Przybysza z planety WEEE” i „Tropiciele Olejów Odpadowych”. Kampanie w projekcie wspierają dwa konkursy: „Przybysz z planety WEEE” (konkurs związany ze zbiórką odpadów elektrycznych i elektronicznych) oraz „Olejowy Sherlock Holmes” (konkurs związany ze zbiórką olejów odpadowych). W ramach projektu, ponad 11 000 dzieci i 700 nauczycieli odbyło „zielone warsztaty”, a ok. 3 000 dzieci z 500 szkół zmagało się z zadaniami konkursów. Do naszych domów – poprzez szkoły – trafi 53 000 szt. różnych wydawnictw tematycznych (ulotek, mini-przewodników i broszur edukacyjnych).

Realizacja projektu odbyła się na terenie województw: podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego, tj. w 71 gminach. Związku Komunalnego „Wisłok” z Rzeszowa, Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni, Związku Międzygminnego „Obra” z Wolsztyna, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza, Związku Gmin Regionu Płockiego. Celem projektu był wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej obowiązku selektywnej zbiórki odpadów …bo w dalszym ciągu zbyt mało odzyskujemy papieru, szkła, metali i plastików i zbyt wiele odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii, olejów odpadowych, lekarstw, żarówek, lakierów, farb.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar