Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Projekt „Abecadło Śmieciadło”

28 stycznia 2013, Administrator

Projekt „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” miał na celu propagowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci oraz dostarczanie przydatnej wiedzy związanej z prawidłowym postępowaniem z domowymi odpadami. Nauka poprzez zabawę i ekologiczne wierszyki ułatwiła naturalność proekologicznych zachowań dzieci oraz wpłynęła na zachowania dorosłych z najbliższego ich otoczenia.

Tylko 30% nauczycieli samodzielnie podejmuje taką tematykę najczęściej przy okazji Dnia Ziemi czy Sprzątania Świata. Większość nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego nie ma przygotowania zawodowego do prowadzenia edukacji ekologicznej. Zagadnienia segregacji odpadów, recyklingu, spalania odpadów w instalacjach domowych, zrównoważonego rozwoju, świadomych zakupów, kompostowania znane są tylko pobieżnie.

W 2009 roku Związek Gmin Zagłębia Miedziowego po raz kolejny podjął działania zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Tym razem Związek uczestniczył w ogólnopolskim projekcie ekologicznym pt. „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Projekt skierowany był do nauczycieli nauczania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz przedszkolaków i uczniów klas I – III.

Proekologiczne zachowania wśród najmłodszych i ich środowiskach rodzinnych, polegające na domowej segregacji odpadów, zostaną ukazane w pionierskim ekologicznym elementarzu „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, wydanym przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa. W „ABECADLE…” każdej literze towarzyszy kolorowy rysunek i krótki, łatwy do zapamiętania wierszyk opisujący wybrany ekologiczny problem.

Nauczyciele z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dniu 6 lutego 2009 roku uczestniczyli w ekologicznych warsztatach, które praktycznie przygotowały ich do samodzielnej pracy z książeczką „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Nauczyciele na zakończenie warsztatów otrzymali komplet 15 sztuk elementarza do pracy w szkole / przedszkolu oraz materiały zawierające tematykę szkolenia nagrane na płytę CD wraz z wersją elektroniczną „ABECADŁA…” do prezentacji multimedialnych. Po zakończeniu projektu, od czerwca 2009 roku przeszkoleni nauczyciele samodzielnie kontynuowali program edukacyjny z wykorzystaniem książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”.
Program warsztatów składał się zarówno z zajęć teoretycznych (problem gospodarki odpadów komunalnych, wymogi prawne, zasady recyklingu) oraz z zajęć praktycznych (ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne dotyczące zbiórki odpadów i recyklingu).

Jesteśmy zadowoleni, że kolejny podjęty przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego projekt ekologiczny przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Związku, a to z pewnością zaowocuje w przyszłości poprawą środowiska naturalnego.

„Abecadło Śmieciadło” jako ogólnopolski projekt

Projekt objął swym zasięgiem ok. 160 gmin (ok. 560 szkół podstawowych i przedszkoli) z terenu 8 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Projekt był realizowany przez ok. 720 odpadowych lekcji z „ABECADŁEM ŚMIECIADŁEM” dla ok. 14 000 dzieci.

Udział w projekcie zgłosiły:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic,
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z Dzierżoniowa,
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza,
Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” z Konina,
Związek Międzygminny Obra z Wolsztyna,
Celowy Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna,
Celowy Związek Gmin R-XXI z Nowogardu,
Związku Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki z siedzibą w Ropczycach
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła,
Związek Komunalny „Wisłok” z Rzeszowa
oraz
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej z Olsztyna,
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar