Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Program doposażanie placówek oświatowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

28 stycznia 2013, Administrator

Głównym celem Programu było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek edukacyjnych z obszaru ZGZM. W ramach Programu dofinansowane zostały projekty podnoszące efektywność oraz popularyzującę nauczanie przedmiotów przyrodniczych – matematycznych, informatycznych oraz języków obcych. W ramach Programu wspierane były również inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 6 lat na terenach poprzez przedsięwzięcia, których celem była poprawa jakościowa i ilościowa infrastruktury placówek przedszkolnych.

Program skierowany był do 42 placówek edukacyjnych zlokalizowanych na obszarze ZGZM:

– przedszkola (14 placówek),

– szkoły podstawowe (19 placówek),

– gimnazja (9 placówek)

W ramach realizacji programu zostały zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne zadeklarowane przez placówki edukacyjne biorące udział w programie.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione:

– w przypadku placówek przedszkolnych

– meble do sal, np. stoliki, krzesełka, biurka, leżaczki, regały, itp.,

– sprzęt audio-video wykorzystywany podczas zajęć, np. DVD, radiomagnetofon, video, zabawki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy,

– pomoce do zajęć wychowania fizycznego,

– edukacyjne programy multimedialne,

– w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów:

– programy multimedialne do nauki języków obcych,

– wyposażeniu pracowni językowych, fizycznych, chemicznych,

– wyposażeniu pracowni komputerowych,

– sprzęt audio-video, tablice interaktywne, programy multimedialne, projektory multimedialne, rzutniki, wizualizery, drukarki, itp.,

– pomoce do zajęć wychowania fizycznego,

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu pochodziły w 100% z budżetu ZGZM. Całkowita wartość Programu to kwota 1.639.289 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

– 300.000 zł placówki przedszkolne,

– 939.289 zł szkół podstawowych,

– 400.000 zł gimnazja.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar