Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Cykl artykułów nt. gospodarki odpadami

12 lutego 2013, Administrator

Projekt zajął I miejsce w konkursie pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we fundusz_1181Wrocławiu.

Projekt zakłada publikację cyklu 10 artykułów z zakresu gospodarki odpadami w prasie o zasięgu lokalnym, tj. w miesięczniku „Jedność” oraz w „Gazecie Polkowickiej” i 5 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym – w „Polskiej Gazecie Wrocławskiej”.

Celem ogólnym projektu jest propagowanie podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności mieszkańców zamieszkujących obszar Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Tematyka artykułów została opracowana w sposób łatwy i przystępny dla odbiorcy w każdym wieku. Artykuły będą miały na celu zaznajomienie czytelnika z podstawowymi zasadami postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Omówione zostaną zmiany dokonane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pokazane zostanie, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a także jak je ograniczać. Odbiorca tekstów będzie mógł również poznać metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Termin realizacji projektu; 02.11.2012 r. – 30.08.2013 r.

Poniżej można przeczytać kolejne artykuły w tym cyklu.

 

 

 

 

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar