Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania dla gmin należących do ZGZM

28 stycznia 2013, Administrator

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przygotowany do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Przedmiotem opracowania było rozpoznanie i zestawienie istniejących oraz potencjalnych źródeł energii odnawialnych, przedstawienie możliwego ich wykorzystania. Opracowanie przedstawia zintegrowany, wspólny dla całego ZGZM dokument wskazujący możliwości działań międzygminnych (regionalnych) w obszarze ekoenergetyki. Problematyka ekoenergetyki stanowi istotne wyzwanie dla konwencjonalnej energetyki, jest działaniem proinnowacyjnym, proekologicznym, bodźcem przemian społecznych.

„Audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania dla Gmin należących do ZGZM” jako wspólny dla ZGZM dokument z obszaru ekoenergetyki jest w wymiarze formalnym realizacją wytycznych UE, międzynarodowych zobowiązań Polski z tytułu realizacji pakietu „3×20”, programu województwa Dolnośląskiego, niektórych ustaw, programów rządowych (np. Innowacja, energetyka, rolnictwo energetyczne).

Pakiet klimatyczny UE „3×20”, który wszedł w życie 25 czerwca 2009r., zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnego i solidarnego osiągnięcia w 2020r. w stosunku do 2005r. trzech zintegrowanych ze sobą celów: redukcji CO2 o 20%, uzyskanie 20% udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), redukcja zużycia energii o 20 %.
Opracowany przez PGEE Sp. z o.o. dokument przedstawił uwarunkowania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminach należących do ZGZM pod kątem wykorzystania: biomasy miękkiej, biomasy twardej, energii słonecznej, energii wody, energii geotermicznej i energii wiatru.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar