Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo,

Informuję, że działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Aqua Hotelu w Polkowicach ul. Młyńska 6, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja ustępującego Przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu ZGZM.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu ZGZM.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej ZGZM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ZGZM.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
 11. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu ZGZM

Emilian Stańczyszyn

Transmisja obrad dostępna na żywo na kanale:https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST